Zachęcamy do wysłania Listu Motywacyjnego wraz CV

Praktyki

Ogłoszenie stałe

Kilka informacji dla osób zainteresowanych praktykami w naszej firmie. Najczęściej przyjmujemy praktykantów w okresie wiosennym oraz letnim, jednak w zależności od dyspozycyjności i potrzeb obu stron praktyki mogą odbywać się w innym terminie.

Do odbycia praktyk w naszej firmie nie jest wymagane wcześniejsze doświadczenie zawodowe, ale tak jak w przypadku każdej pracy konieczne jest przesłanie CV. Od praktykantów oczekujemy kilku podstawowych umiejętności i cech osobowych, które ułatwiają pracę z komputerem i współpracę z pracownikami naszego biura.

 • Komunikatywność
 • Sumienność i cierpliwość
 • Swobodna praca z komputerem (Windows)
 • Podstawowa znajomość excela (proste działania na komórkach, sumowanie, filtrowanie danych)
 • Umiejętność obsługi programu pocztowego typu Outlook/Thunderbird
Komunikatywność i sumienność
Wysoka
Windows
30%
Word/Excel
40%
Program email
30%

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Benedykt Biuro Rachunkowe Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ul. Krasińskiego 29
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie dla potrzeb aktualnej rekrutacji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.
 3. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres nie dłuższy niż 2 lata.
 4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie wyłącznie Benedykt Biuro Rachunkowe sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach.
 5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie
 6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne

Prosimy o dodanie następującej klauzuli do maila oraz CV:

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji